2020-05-15

Informacje o jednostce

  •    Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajka” w Leżajsku powstało w  1982 roku. To przedszkole z pięknymi tradycjami, które wychowało już kilka pokoleń dzieci.
   • Obecnie w przedszkolu bawi się i uczy 125 przedszkolaków w 5 oddziałach w wieku od 3 do 6 lat. Od 1 lipca 2018 roku Żłobek funkcjonuje w naszym przedszkolu, jako odrębna jednostka budżetowa.

    Atuty naszego przedszkola to: dobra lokalizacja z dala od ruchliwych ulic, duży ogród wyposażony w sprzęt rekreacyjny, życzliwa atmosfera sprzyjająca zabawie i nauce, wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.

    Poprzednie lata obfitowały w różnorodne przedsięwzięcia począwszy od zmian wizerunkowych przedszkola:

    - generalnego remontu

    - modernizacji ogrodu przedszkolnego.

     

    Placówka przeszła spora metamorfozę. Efekty remontu to m. in.: kolorowe jasne sale, piękne łazienki, przestronna klatka schodowa, salka do zajęć logopedycznych oraz pracownia multimedialna. Wykonany został nowy plac zabaw z bezpieczną, poliuretanową nawierzchnią. Nowa dekoracja ożywiła i dodała wnętrzu bajkowego klimatu. Przebywanie w estetycznym, kolorowym przedszkolu ma ogromne znaczenie dla właściwego rozwoju dziecka, bowiem przedszkole, to miejsce szczególne. To właśnie do tego miejsca spod troskliwych objęć rodzica wyrusza w wielką podróż zwaną edukacja, mały człowiek. To w wychowaniu przedszkolnym upatruje się źródeł rozwoju, sukcesu i szczęścia.

    Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajka” w Leżajsku zapewnia wszechstronny, bezpieczny, rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Dzieci powierzane naszej opiece czują się w przedszkolu jak w domu – bezpieczne, spokojne

    i kochane, ponieważ wychowywać – to znaczy – kochać. Jak powiedział Janusz Korczak:

     

    „Zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie, nigdy natomiast nie zmieni się ich zapotrzebowanie na miłość”.

     

    PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

    • Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i poza nim,
    • Dbałość o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka,
    • Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna i specjalistyczna,
    • Partnerska, pełna wzajemnego zaufania i akceptacji współpraca z rodzicami,
    • Współpraca ze środowiskiem lokalnym,
    • Promocja placówki.

     

    Niezbędnym warunkiem prowadzenia pracy wychowawczo – dydaktyczno– opiekuńczej jest dobra współpraca z rodzicami. Wobec rodziców przedszkole pełni rolę wspomagającą

    i integrującą działania wychowawcze, dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka.

    Rodzice są dla nas nie tylko członkami społeczności przedszkolnej, ale partnerami. Poprzez ich zaangażowanie, życzliwość i zrozumienie wspierają nas w miarę swoich oczekiwań i możliwości.

    Nie bez znaczenia jest to, jak odbierana jest działalność przedszkola na terenie środowiska lokalnego. Współpracujemy z jednostkami i instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci, jesteśmy otwarci na nowe kontakty, które będą szczególnie pomocne w realizacji jednego z głównych priorytetów – jakim jest dbałość o właściwy i wszechstronny rozwój dzieci.

     
    ORGANIZACJA PRACY
     
    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku
    w godzinach od 6.30 - 16.30,
    z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący
    w miesiącach letnich (lipiec, sierpień).
     
     
     
     
     
    W naszym przedszkolu jest 5 oddziałów/grup:
     
     
    GRUPA  ŻABKI- 3 latki,
     
    GRUPA  KRASNOLUDKI - 4 latki,
     
    GRUPA  PRACOWITE PSZCZÓŁKI - 4-5 - latki
     
    GRUPA  MISIE - 5 latki,
     
    GRUPA  SMERFY- 6- -latki,
     
     
     

    Strona internetowa Przedszkola Miejskiego Nr 3 "Bajka" w Leżajsku: www.bajka3lezajsk.edupage.org

     

    Nasze przedszkole to dom zabawy i edukacji – otwarte na potrzeby dzieci, rodziców oraz środowisko lokalne.

   •  
   •  
 •  
 •  

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się